Atentie soferi!!!!
Codul Rutier s-a modificat

DCS0054

Automobil Clubul Roman informeaza automobilistii asupra celor mai recente modificari aduse Codului Rutier,  potrivit Ordonantei Guvernului nr. 14/2017:

  • Introducerea Registrului national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate creat și gestionat de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul MAI. Acest registru va include datele personale ale celor care obțin permisul auto, printre care numele, codul numeric personal, domiciliul, poza sau chiar e-mail-ul.

Totodată, Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate va include datele de identificare ale proprietarilor și deținătorilor mandatați ai autovehiculelor, precum și cele ale mașinilor. Acestea vor fi trecute în registru la prima înmatriculare în România a unui automobil, dar și la orice schimbare de proprietar.

Datele nu vor rămâne permanent în registrul electronic unic al MAI, ci vor fi șterse după zece ani. In cazul șoferilor va fi vorba de zece ani de la data expirării valabilității permisului auto, iar, în cazul proprietarilor și deținătorilor mandatați, precum și al mașinilor în sine, va fi vorba de zece ani de la data radierii autovehiculelor.

  • In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidentele autorităţilor competente de înmatriculare simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar.

Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar va fi obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

În situatia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul de 90 de zile, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietare.

Atentie! Se introduce noţiunea de suspendare a înmatriculării ca operaţiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public.

Atenţie! Se introduce interdicţia de a circula cu un vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată.

Oficiul Juridic al Automobil Clubului Român

30 ianuarie 2018

Recomanda articolul pe:

Facebook Google+ Twitter