CONSFĂTUIRE CU ACTIVUL SALARIAT AL ACR

NEHOIU

În perioada 3-4 octombrie 2016, a avut loc, la Centrul Național de Perfecționare a Managementului ACR Nehoiu consfătuirea cu activul salariat al Asociației din județele țării și Municipiul București. La reuniune au participat membrii Comitetului Executiv și ai Consiliului de Conducere ale ACR, directorii Sucursalelor județene și șefii agențiilor teritoriale.

Timp de două zile, pe baza datelor și informațiilor din domeniu, din perioada primelor trei trimestre 2016, a fost abordată problematica majoră a dezvoltării și ridicării calității pachetului de beneficii, avantaje și facilități destinate membrilor Asociației și ai cluburilor partenere din străinătate. O atenție prioritară a fost acordată dezvoltării logisticii asistenței rutiere, a activităților consacrate formării comportamentelor auto preventive pe arterele de circulație din România, în vederea reducerii accidentelor rutiere, potrivit directivelor “Deceniului Mondial al Siguranței Rutiere 2011-2020” lansat de ONU.

În acest context au fost apreciate pozitiv rezultatele obținute de echipajul ACR la Concursul European de Educație Rutieră desfășurat în perioada 22-25 sept. 2016, în Republica Cehă, sub egida Federației Internaționale a Automobilului (FIA), adoptând măsuri pentru perfecționarea în anul 2017 a organizării la nivelul Sucursalelor județene a competițiilor locale și zonale de educație rutieră a copiilor în conformitate cu Regulamentul FIA.

În cadrul Consfătuirii, Președintele ACR, dl. Constantin Niculescu, a prezentat un amplu Program de acțiuni și măsuri vizând amplificarea și modernizarea activității automobilistice din Sucursalele și Agențiile teritoriale ale ACR în anul 2017, la nivelul orizontului de așteptare al membrilor ACR, precum și al tendințelor manifestate în acest domeniu în rândul cluburilor auto din Europa și celelalte continente, organizații naționale partenere ale Automobil Clubului Român.

6 octombrie 2016

Recomanda articolul pe:

Facebook Google+ Twitter