Diversiunea FRAS la adresa Automobil Clubului Român

imagine_1155

Automobil Clubul Român a constatat cu stupoare, că în urmă cu câteva săptămâni, conducerea Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, a reluat atacul, diversiunea şi acţiunea dezbinării la adresa organizatiei noastre, prin răsturnarea adevărului şi realităţii privind mişcarea automobilistică din România. Mai mulţi sportivi automobilişti şi organizatori de competiţii, al căror nume este evident că nu le publicăm fără acordul lor personal, ni s-au adresat solicitându-ne lămuriri în legătură cu aşa zisul „scandal” între ACR şi FRAS. Tocmai de aceea, pentru prima dată în ultimii 9 ani, dorim să aducem la cunoştinţa sportivilor, tehnicienilor şi organizatorilor de competiţii de automobilism următoarele:

 

 I. Automobil Clubul Român împlineşte, în curând, 109 ani de existenţă, fiind una din cele mai reprezentative şi puternice organizaţii naţionale neguvernamentale din România membră a Federaţiei Internaţionale a Automobilului, încă de la înfiinţarea acestei organizaţii mondiale în toamna anului 1904, cu denumirea de Asociaţia Internaţională a Automobil Cluburilor Recunoscute, cu sediul la Paris (Ulterior aceasta şi-a schimbat numele în Federaţia Internaţională a Automobilului FIA). În cadrul forumului mondial, pe care nu l-a părăsit niciodată, indiferent de vicisitudinile istoriei, ACR şi-a dobândit, de-a lungul deceniilor, un renume deosebit, fiind onorat, în numeroase etape istorice, cu statutul de membru al organelor mondiale de conducere, ca urmare a contribuţiilor majore şi iniţiativelor specifice în dezvoltarea mişcării automobilistice şi conlucrării intercluburi la nivel naţional, regional şi european, precum şi participării deosebit de performante la un număr mare de competiţii internaţionale de renume în automobilism şi karting, începând cu 1904 şi până în prezent.

Aşa cum se cunoaşte, automobilismul sportiv şi kartingul sportiv din România nu au fost niciodată divizate în ultimul secol, fiind organizate de către Automobil Clubul Român, ca autoritate sportivă naţională recunoscută de FIA, pe baza Regulamentelor emise de această federaţie, aplicate la condiţiile legislaţiei române în vigoare în domeniul sportului, în cadrul Federaţiei Române de Automobilism şi Karting din ACR, structură care, începând cu 2004 şi-a schimbat denumirea în Comisia Naţională de Automobilism şi Karting (CNAK – ACR), în conformitate cu structurile existente în FIA şi a tendinţelor promovate în cele mai multe din cluburile automobilistice naţionale membre ale FIA.

 

 II. Biroul de presă al ACR a fost autorizat să informeze opinia publică din automobilismul sportiv că nu există nici un real „scandal” între ACR şi FRAS, ci este un diferend de comportament între conducerile celor două entităţi.

Automobil Clubul Român, trecând peste modul în care s-a constituit FRAS, prin încălcarea legii, a încercat un dialog cu executivul FRAS pentru a stabili condiţiile în care se desfăşoară competiţiile automobilistice din România.

Astfel, au avut loc în anii 2006 – 2007 convorbiri bilaterale cu conducerea FRAS, convorbiri asistate chiar de conducerea FIA şi astfel, dl. Marius Piţigoi în anul 2006 şi apoi dl. Ştefan Vasile în anul 2007, au primit scrisori de la Preşedintele FIA prin care se explica faptul că pentru sportul automobilistic şi pentru sportivii automobilişti nu există nici un impediment pentru a concura pe plan internaţional şi există prevederi în STATUTUL FIA prin care se pot delega competenţe din aşa zisa Putere Sportivă, tocmai pentru a nu fi prejudiciat sportul şi sportivii.

Dl. Ştefan Vasile, preşedinte FRAS, prin scrisoarea nr. 245/2 octombrie 2007, a comunicat ACR că „FRAS nu a solicitat, în perioada de când deţine funcţia de preşedinte, autoritatea sportivă FIA”.

Prin scrisoarea nr. 346/15 noiembrie 2007, dl. Ovidiu Mazilu – secretar general FRAS – se adresa Comisiei Naţionale de Automobilism şi Karting din ACR cu următorul înscris: „Ca autoritate sportivă pentru România, calitate acordată dvs. de Federaţia Internaţională a Automobilului, veţi avea prilejul să evaluaţi corect măsura în care membrii FRAS respectă reglementările internaţionale în materie de automobilism sportiv”.

În anul 2008, prin scrisoarea FRAS nr. 262/22 decembrie 2008, ACR a fost informat că „Noua conducere (a FRAS) îşi exprimă deschiderea de a relua discuţiile cu Automobil Clubul Român, deţinător al Autorităţii Sportive Naţionale conferite de Federaţia Internaţională a Automobilului, în vederea stabilirii unor relaţii de colaborare între cele două foruri”. (Scrisoarea este semnată de dl Ovidiu Mazilu – preşedinte).

Conform acestor afirmaţii, în anul 2009 s-a realizat un Proces – Verbal (click aici), încheiat în 29.09.2009 între ACR – în calitate de ASN şi FRAS, prin care se convenea asupra următoarelor aspecte:

  1. definitivarea unui protocol de colaborare în vederea unificării şi dezvoltării activităţii de automobilism sportiv;
  2. delegarea puterii sportive (selectiv pentru automobilism sportiv) către FRAS pentru o perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile Statutului FIA şi CSI, cu evaluarea anuală a protocolului de colaborare;
  3. entităţile implicate vor supune spre aprobare organelor de conducere termenii şi condiţiile delegării puterii sportive.

În baza acestei înţelegeri, Automobil Clubul Român a şi solicitat FIA la data de 13 octombrie 2009 delegarea Puterii Sportive către FRAS. (click aici). Menţionăm că această delegare trebuia trimisă până la 15 octombrie 2009.

Trebuie reţinut că FIA a înscris în statutul său instituţia „delegării puteri sportive” tocmai pentru a ajuta mai multe entităţi dintr-o ţară care să contribuie la dezvoltarea automobilismului sportiv şi kartingului sportiv, în conformitate cu conceptul de „piaţă liberă şi concurenţială”, recomandat chiar şi de Uniunea Europeană. În paranteză fie spus, dl. O. Mazilu nu agreează acest concept, afirmând nu de puţine ori că FRAS are caracter de monopol în România, afirmaţie clară de sorginte „dâmboviţeană” care nu poate semăna cu situaţia din ţările europene ca Austria, Italia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Grecia, Cipru, Seudia şi toate ţările nordice, etc.

Contrar acestor înţelegeri şi condiţii democratice de colaborare, conducerea FRAS, respectiv dl. Ovidiu Mazilu, la numai o zi după transmiterea la FIA a delegării de Putere Sportivă, adică în data de 14 octombrie 2009, trimite un mesaj către FIA prin care îşi infirmă propriile asumări, solicitând soluţia trecerii Autorităţii Sportive Naţionale de la ACR la FRAS.

În anul 2010 dl. Ovidiu Mazilu, încălcându-şi propriile sale afirmaţii, a trimis din nou solicitări la FIA, fapt pentru care s-a efectuat o analiză amănunţită şi în Adunarea Generală FIA din decembrie 2010, această cerere de aderare ca membru FIA a FRAS a fost respinsă, iar FIA a recomandat în continuare folosirea instituţiei „delegare a puterii sportive”, deoarece STATUTUL FIA recunoaşte într-o ţară afiliată o singură entitate sportivă care are statut de Autoritate Sportivă Naţională. Pentru România FIA a atribuit încă de la constituirea acestui concept (anul 1960) statutul de Autoritate Sportivă Naţională pentru Automobil Clubul Român.

 

III. Faţă de toate acestea dl. Ovidiu Mazilu, în calitatea sa de preşedinte FRAS continuă să inducă în eroare prin diversiuni şi dezinformări, atât sportivii, organizatorii de competiţii, cât şi autorităţile de stat, denigrând în fel şi chip activitatea seculară a Automobil Clubului Român. Dl. Ovidiu Mazilu a avut tot timpul o atitudine duplicitară în sensul că doreşte în plan naţional colaborarea, dar la FIA a ponegrit Automobil Clubul Român în moduri care frizează chiar iresponsabilitatea faţă de propriile afirmaţii, respectiv:

  • Semnează un proces-verbal în care doreşte delegarea (selectiv pentru automobilismul sportiv), dar la FIA scrie imediat că nu este de acord;
  • Scrie în „Programul electoral al candidatului Ovidiu Mazilu la preşedinţia FRAS din 8 decembrie 2010” că va închiea contracte de parteneriat cu diverse persoane juridice, între care şi ACR, dar la FIA scrie că doreşte ca FIA să elibereze ACR-ul de obligaţiile sale sportive, de calitatea de ASN;
  • Afirmă că ACR nu a refuzat eliberarea licenţelor internaţionale pentru sportivi, dar scrie la FIA că datorită refuzului ACR de a elibera licenţe, sportivii nu pot participa la competiţii internaţionale;

Exemplele pot continua, dar sperăm că sportivii şi organizatorii de competiţii pot înţelege faptul că este vorba de o crasă duplicitate şi iresponsabilitate.

Menţionăm că, văzând atitudinea refractară a dlui. Ovidiu Mazilu, Automobil Clubul Român a luat în timp măsura de a elibera tuturor sportivilor solicitanţi licenţe internaţionale, tocmai pentru a nu prejudicia sportivii şi dezvoltarea sportului automobilistic. Astfel, ACR a sprijinit participarea sportivilor în toate competiţiile internaţionale la care au şi obţinut unele performanţe notabile.

Nu încercăm un atac la persoană, dar nu putem să nu prezentăm alte manifestări şi atitudini ale dlui. Ovidiu Mazilu.

Astfel, dânsul afirmă că doreşte independenţa FRAS, ca şi când ACR ar fi încercat vreodată să subordoneze FRAS?

De asemenea, doreşte independenţa FRAS, dar se consideră subordonat Ministerului Tineretului şi Sportului şi încearcă să-şi găsească tot timpul şefi, ca pe vremuri apuse. Pentru a intra în graţii a reuşit să atribuie unui demnitar de stat din MTS numele de „şef al sportului”.

Dl. Ovidiu Mazilu, se pare că, în disperare de cauză, pentru a-şi satisface orgoliile personale şi promisiunile fără acoperire, pe lângă faptul că dezinformează sportivii şi organizatorii, mai dezinformează şi actuala conducere a MTS prin plângeri lacrimogene, cu toate că prin instituţia delegării selective a Puterii Sportive întreaga problemă a aşa zisului „scandal” se rezolvă rapid în termeni juridici şi cu interes deosebit pentru sportul automobilistic, pentru sportivi, arbitrii, etc.

În faţa conducerii actuale a MTS, dl. Ovidiu Mazilu a justificat refuzul său de rezolvare amiabilă a colaborării dintre ACR şi FRAS în spiritul STATUTULUI FIA, prin faptul că „nu doreşte să fie subordonat ACR-ului”! Ulterior a comunicat opiniei publice, după această întâlnire, precum că „atât FRAS cât şi conducerea ministerului au respins delegarea puterii sportive” propusă de conducerea ACR.

Din nou o dezinformare crasă, deoarece conducerea ministerului nu a afirmat aşa ceva, iar subordonarea dlui. Ovidiu Mazilu de către ACR este absolut imaginară, fără suport, şi reprezintă o obsesie permanentă existentă doar în imaginaţia sa personală. În acest mod a procedat şi cu anterioarele conduceri ale ANST, care ulterior documentării, au înţeles situaţia artificial creată de persoana sa.

Noi nu putem modifica tarele de comportament ale dlui. Ovidiu Mazilu!! Dl. Ovidiu Mazilu este în război juridic cu MTS (acum înlocuitorul ANST), cu ACR, cu FRK, cu sportivi şi, mai nou, atacă şi hotărârile statutare ale FIA. Parcă este prea mult! FRAS poate ar trebui să ajute sportivii şi nu să irosească serioase mijloace financiare cu plata avocaţilor! Sportul automobilistic şi fair play-ul sportiv nu au de câştigat din asemenea atitudini.

Federaţia Română de Karting, în prezent este posesoare a Puterii Sportive în domeniul Kartingului, delegată de ACR şi aprobată de Adunarea generală a FIA şi îşi desfăşoară, de mai mulţi ani, activităţile în mod independent şi în conformitate cu statutul său, bineînţeles cu respectarea prevederilor FIA.

Sportivii de performanţă şi organizatorii care au contactat conducerea ACR în ultima perioadă de timp credem că au înţeles perfect situaţia normală şi dorinţa ACR de a sprijini în continuare dezvoltarea sportului de performanţă din România.

De asemenea, trebuie înţeles că, pe lângă sportul de performanţă, în ţara noastră, mai trebuie sprijinite şi cluburile şi asociaţiile sportive care nu sunt afiliate la FRAS sau care desfăşoară competiţii de amatori şi de debutanţi, pentru a se asigura pepiniera sportului de performanţă. Nu putem înţelege poziţia conducerii FRAS prin persiflarea competiţiilor organizate de diverse cluburi şi asociaţii sportive neafiliate la FRAS, competiţii care contribuie din plin la dezvoltarea sportului automobilistic. Menţionăm că în România sunt foarte multe competiţii de îndemânare, de orientare, de activităţi tehnico-aplicative, de autovehicule istorice, de raliuri orientative, etc., competiţii care au găsit înţelegere la ACR şi pentru care CNAK din ACR se străduie să asigure cadrul legal, regulamentar şi de securitate a sportivilor şi spectatorilor.

Nu este lipsit de importanţă că „Raliul Frumuseţii”, competiţie pentru automobiliste, a generat în cadrul FIA înfiinţarea unei comisii pentru automobilismul feminin!

 

 IV. Biroul de presă al ACR este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice automobilistice şi faptul că în ultimii nouă ani a dispărut din calendarul automobilismului din România, Raliul României, etapă în campionatul Europei, după 39 de ediţii şi acest fapt poate fi atribuit în exclusivitate conducerii FRAS.

Astfel, sportivii şi arbitrii români nu au putut să participe la competiţii internaţionale desfăşurate pe teritoriul naţional.

Nu cade în sarcina ACR să controleze FRAS, dar nu putem, ca opinie publică, să nu ne manifestăm o constatare prin care FRAS solicită finanţare din Bugetul Statului, şi pretinde taxe foarte mari de la sportivi pentru a achita salarii unui personal birocratic în timp ce Automobil Clubul Român nu a solicitat niciodată sume provenite de la Bugetul Statului.

În altă ordine de idei ne manifestăm nedumerirea faţă de interzicerea colaborării unor organizatori cu Automobil Clubul Român, sub sancţiunea excluderii, interzicere practicată de conducerea FRAS. Nu se poate trece cu vederea nici un fapt petrecut la Raliul Clujului, competiţie din calendarul Internaţional al FIA, când dl. Ovidiu Mazilu, personal, a intervenit pentru scoaterea acestei competiţii din calendarul FIA şi a alungat efectiv observatorul FIA sosit la Cluj. Dacă această atitudine a reprezentat un ajutor pentru promovarea competiţiilor automobilistice din România, atunci nu se mai impun comentarii!

De asemenea, am rămas surprinşi de interpretarea sui generis a FRAS că logistica ACR existentă la Raliul Sibiului, ediţia 2012, a încurcat desfăşurarea competiţiei! Fără această logistică, îi amintim dlui. Ovidiu Mazilu, că mai mulţi sportivi ar fi rămas prizonierii locurilor în care au eşuat!

Este bine de ştiut că, strategia dezbinării, a arbitrariului în dezacord total cu realităţile din România, pervertirea adevărului prin minciună, dorinţa perversă de distrugere a tot ceea ce este bun în automobilismul sportiv şi kartingul sportiv din ţara noastră, a început, aşadar, în urmă cu 9 ani, odată cu înfiinţarea FRAS. Timp de 9 ani FRAS a susţinut şi continuă să susţină, pe cele mai oculte căi, prin mijloacele cele mai obscure – inclusiv prin apel la intermediari, avocaţi, persoane din administraţii publice – această paradigmă a dezbinării, a deposedării ACR de o tradiţie seculară şi ştergerea memoriei istoriei în automobilismul sportiv şi kartingul sportiv, a divizării şi respingerii oricăror modalităţi de cooperare propuse, cu cea mai bună credinţă, de ACR.

Nu putem face un secret din faptul că ACR a primit în ultimul timp numeroase scrisori din partea piloţilor şi cadrelor tehnice din teritoriu, prin care se exprimă oprobriul faţă de tendinţele aberante, hegemoniste şi de dezbinare a unităţii mişcării de automobilism şi karting, lansate, inclusiv la FIA, de principalul lor autor, Ovidiu Mazilu, în numele FRAS. Astfel de diversiuni, care ţin de specialitatea obscură şi dezonorantă, exersate timp de 9 ani, de acest personaj atât de contestat, nu fac cinste ţării noastre, mişcării automobilistice şi de karting din România, printre cele mai longevive din Europa.

În final, aducem la cunoştinţa opiniei publice automobilistice că Automobil Clubul Român nu doreşte să aducă prejudicii automobilismului sportiv sau prestigiului României, dar solicităm sportivilor, arbitrilor şi organizatorilor să reflecte asupra orgoliilor, obsesiilor şi crizelor de personalitate ale celor care se opun colaborării în spirit democratic şi ignoră faptul că poziţii de subordonare nu pot exista între persoane juridice diferite, într-un stat de drept!

Biroul de Presă al ACR

Recomanda articolul pe:

Facebook Google+ Twitter