Membrii, colaboratorii ACR şi alţi automobilişti sunt invitaţi să redirecţioneze până la 2% din impozitul anual pe venit către Automobil Clubul Român

decadeofaction

Aşa cum se ştie, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi sponsorizarea entităţilor nonprofit, orice contribuabil care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora are posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul anual pentru susţinerea unei organizaţii non-profit.

Sumele rezultate vor fi utilizate de Automobil Clubul Român, ca organizaţie neguvernamentală,pentru realizarea obiectivelor „Deceniului Mondial pentru Siguranţa Rutieră 2011 – 2020”lansat la nivel planetar de Organizaţia Naţiunilor Unite în vederea promovării unui comportament preventiv în rândul conducătorilor auto şi celorlalţi participanţi la traficul rutier şi reducerii accidentelor rutiere. Potrivit estimării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dacă nu se intervine energic în această direcţie, în toate ţările, în anul 2020, cazuistica mortalităţii rutiere, în lume, va urca la poziţia 3, faţă de locul 9 în anul 2010. Pentru acest obiectiv nobil, de ordin social, merită ca membrii ACR, colaboratorii clubului şi alţi automobilşti să direcţioneze până la 2% din impozitul anual pe venit.

Pentru a valorifica acest drept printr-un demers financiar în folosul acţiunilor consacrate reducerii accidentelor rutiere, orice membru ACR, colaborator al ACR ca şi orice automobilist, poate completa Formularul 230 intitulat „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual”. Vă adresăm, cu anticipaţie, cele mai călduroase mulţumiri.


Recomanda articolul pe:

Facebook Google+ Twitter