Obtinerea unui nou certificat de inmatriculare ca urmare a pierderii/deteriorarii/furtului

Certificat-inmatriculare

Ati pierdut / deteriorat/v-a fost furat certificatul de inmatriculare al autovehiculului?

Va prezentam documentele necesare pentru a obtine un nou certificat de inmatriculare, astfel cum sunt solicitate de Directia Regim Permise de conducere si Inmatriculare  a  Vehiculelor:

  • cererea solicitantului pentru eliberarea unui nou certificat de inmatriculare, se gaseste la registratura DRPCIV;
  • declaratia solicitantului din care sa rezulte pierderea/deteriorarea/furtul, se gaseste la registratura DRPCIV;
  • cartea de identitate a autovehicului, in original si in copie;
  • actul de identitate al solicitantului, in original si in copie;
  • dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare  in cuantum de 37 lei, care se achita la Cec Bank;
  • in cazul persoanelor juridice se depun documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, de exemplu, certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului, precum si imputernicire pentru reprezentantul societatii;
  • in cazul in care documentele se depun de o alta persoana decat solicitantul, este necesara procura autentica notariala.

De retinut ca, eliberarea certificatului de inmatriculare se poate face in aceeasi zi, la un interval de 3 ore de la depunerea documentelor.

Recomanda articolul pe:

Facebook Google+ Twitter